مستندات قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره شرایط بهره‏مندی از امدادهای غیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

مقام معظم رهبری با تمسک به گزاره‌های وحیانی قرآن کریم به‌عنوان جامع‌ترین و متقن‌ترین سند راهبردی اسلام، در بسیاری از سخنرانی‌ها و آثارشان به مسئله امدادهای غیبی الهی اشاره نموده است؛ امّا بشر امروزی به مسائل غیبی و ماورای اهمیت چندانی نمی‌دهد و بیشترین تکیه‌اش بر محسوسات و تجربیات است. پژوهش حاضر با عنایت به بیانات رهبری و مراجعه به کلام وحی و اندیشه مفسران و قرآن‌پژوهان و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نقش مؤثر و کارآمد امدادهای غیبی در حیات و فردی و اجتماعی و چگونگی بهره‌مندی از آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ره‌آوردهای تحقیق نشان می‌دهد که خداوند مؤمنین و مجاهدین را به خاطر ایمان و تقوا، تلاش و کوشش متمادی، استغاثه و نصرت طلبی، اعتماد و اتکال، صبر و استقامت و پایداری مورد عنایت ویژه قرار داده و امدادهای غیبی خویش را در قالب، فرستادن جنود الهی، انجام امور به‌ظاهر غیرممکن، حفظ و صیانت از تهدیدات و خطرات سهمگین دشمن، افزایش ارزاق و نعمات دنیوی، برپایی حکومت در رسیدن به آرامش قلبی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان به آنان عطا نموده است. افزون بر آن روشن شد که مجاهدان در تمام اعصار و امصار با التزام نظری و عملی نسبت به اوامر و نواهی الهی می‌توانند از یاری خداوند در عرصه‌های مختلف زندگی بهره‌مند شوند

کلیدواژه‌ها