اهداف و چشم انداز

1.ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در بین طلاب و دانش پژوهان جامعة المصطفی(ص) العالمیه
2.تحلیل، نقد و بررسی اندیشه‌های مطرح در حوزه علوم اسلامی – انسانی
3.طرح موضوعات و مسائل نو
4.توجه و چاره‌اندیشی در پرتو آموزه های وحیانی نسبت به چالش‌های فکری فرا روی انسان امروز خصوصاً در جهان اسلام
5.گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات دین‌پژوهی
6.ترویج آموزه‌های اسلامی و معارف اهل بیت
7.گسترش فرهنگ «دین‌باوری» و «دین‌رفتاری»‌
8.تلاش در جهت ساماندهی و جهت‌دهی به پژوهش‌ها و پژوهشگران در حوزه‌های علوم اسلامی – انسانی
9.ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه‌های نو و ابداعات پژوهشی در عرصه قرآن پژوهی
10.زمینه‌سازی جهت تضارب آراء و انظار استادان و دانش‌پژوهان قرآنی