درباره نشریه

مجله علمی تخصصی «مطالعات قرآن پژوهی نور وحی» به صورت دو فصلنامه در راستای ارتقای سطح علمی طلاب و دانش پژوهان قرآنی و فراهم نمودن زمینه جهت بروز استعدادهای نهفته و انعکاس آن در قالب فعالیتهای علمی پژوهشی در محافل علمی، از سال 1395 در حال انتشار است.

این مجله سیاستهای و خط مشی کلی ذیل را دنبال می کند:

1.محوریت اسلام ناب و مکتب اهل بیت و اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و پرهیز از نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و انقلابی
2.توجه به نیازها و اولویت‌های پژوهشی در عرصه بین‌الملل و در زمینه‌های علوم اسلامی – انسانی
3.بهره‌مندی از اساتید و پژوهشگران برجسته در هیأت تحریریه، نگارش، گفت وگو و اقتراح
4.بهره‌گیری از توان فضلا و طلاب غیرایرانی در نگارش و ترجمه
5.پرهیز از خدشه‌دار کردن اصالت‌ها و ارزش‌های حوزوی و نگاهداشت حرمت روحانیت
6.پرهیز از اهانت و افترا به مسؤولین کشوری و نهادها، مدیران و کارکنان مرکز
7.رعایت و التزام به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
8.رعایت احترام اشخاص حقیقی و حقوقی
9.پرهیز از رواج اندیشه‌های معارض با اهداف و سیاست‌های شناخت شدة مرکز
10.سنجش علمی پژوهش‌ها، آراء و اندیشه‌های خبرگان علمی در رشته‌های مربوط
11.توجه به مشترکات جهان اسلام و خودداری از طرح مباحث چالش آفرین
12.تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم سوی داخلی و خارجی
13.پاسخ‌یابی و پاسخ‌دهی به شبهات در زمینه‌های گوناگون علمی متناسب با نیازهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
14.تأکید بر وحدت بین مذاهب و وفاق سیاسی و پرهیز از ورود به جناح‌بندی خاص سیاسی