ویژگی‌های مستکبران از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

آفریده‌‌های بی‌شماری در کلان نظام هستی وجود دارد و آفریننده‌‌ی یکتا برای هرکدام خصوصیت‌‌های خاص و استعدادهای ویژه داده است. در میان همه‌‌ی مخلوقات، ذات باری انسان را به‌عنوان احسن المخلوقین آفریده و در وجود او استعدادهای بی‌شمار و فوق‌العاده‌ای به ودیعت نهاده است که با بهره‌گیری از آن‌ها و رهنمودهای وحی می‌‌تواند به جای برسد که مَلَک را در قوس صعود و کمال جا‌گذارد و خود به مقام قاب قوسین او ادنی نایل آید. با این وجود افرادی با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و فطرت توحیدی و داشتن روحیه‌‌ی استکباری و رفتارهای انحرافی موجب تنزل خود از جایگاه انسانی شده و از حیث معنوی از منظر قرآن به «أَسْفَلَ سافِلین» و مرتبه‌‌ی پست‏تر از بهائم باز گردانده می‌‌شوند. ازاین‌‌رو نگارندگان با بهره‌گیری از آموزه‌‌های وحیانی و اقوال مفسران و قرآن‌پژوهان و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تجزیه‌وتحلیل خصوصیت‌‌های خاص مستکبران، پرداخته‌‌اند. یافته‌‌ها نشان می‌دهد که مستکبران از منظر قرآن دارای ویژگی‌های خاصی مانند در سیطره‌‌ی شیطان بودن، پیمان‌شکنی، تکذیب آیات الهی، رویگردانی از حق، زورگویی، به استضعاف کشاندن ملت‌ها، جهان خواری، بی‌‌توجهی به ارزش‌های وحیانی، سفّاکی، هراس افکنی، خشونت‌‌پیشه‌‌ای، و در صدد ترویج فرهنگ مادی‌گرایی‌‌اند. همچنین از ره آورده‌های پژوهش مشخص شد که تصویرسازی قرآن کریم از انسان منطبق با واقعیت و متفاوت با دیدگاه‌های غربی و مطلق‌‌گرایی است

کلیدواژه‌ها